PROJECTPLAN 2023

Doestelling 2023

- In 2023 richt Cult North zich op de volgende doelen, die ertoe leiden dat de impact en meerwaarde van Cult North voor de jongeren, het brede publiek, de stad en de kunstsector worden vergroot:

- Het verder vergroten van onze impact en het bereik onder jongeren die hun passie ontwikkelen, door verdere uitbreiding van het programma en het verdiepen van de relatie met welzijnsorganisaties in de stad.

- Het vergroten van de zeggingskracht van onze producten voor zowel het publiek als de deelnemers.

- Het bereiken van een nieuw publiek, afkomstig van buiten de regio Rotterdam. Dit door buiten de stadsgrenzen presentatieplekken voor onze cultuurmakers te realiseren.

- Het versterken van de profilering van Cult North als productiehuis voor jong makerstalent binnen de podiumkunsten. Dankzij een nieuw ontwikkelde marketing- en communicatiestrategie weten we p

PROJECTPLAN 2024

Beloningsbeleid

We houden ons aan CAO kunsteducatie en de culturele codes: Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur.

Zie meer:

https://kunstenbond.nl/cao-kunsteducatie/

https://cultuurparticipatie.nl/over-ons/codes-reglementen/codes

Doestelling 2024

In 2024 hebben we de volgende ambities gesteld om de impact van de activiteiten van Cult North te vergroten:

- We brengen cultuur in nog meer levens van jongeren en vergroten daarmee het bereik van Cult North tot 550 deelnemers in More Life.

- We vergroten de reikwijdte van de makers van The Class of Cult North, door meer speelplekken te realiseren en interstedelijke samenwerkingen aan te gaan. In 2024 beogen we 7.000 bezoekers te betrekken bij onze activiteiten.

- We geven nieuwe verhalen ruimte op een groter podium binnen de professionele culturele sector. Het zijn verhalen uit de buurt, van bi-culturele jongeren, van queer jongeren en van jongeren van kleur, die we komend jaar naar het landelijke professionele speelveld brengen.